Mokymai

KAS TAI?

“Think & Do | NGO Executive sessions” – tai intensyvių nevyriausybinių organizacijų lyderiams skirtų strateginio valdymo mokymų paketas.

Pirmieji mokymai vyko 2015 m. birželio 25-26 d. Vilniuje. Jie suteikė galimybę tiek nevyriausybinių organizacijų, tiek projektų vadovams, remtis praktiniais pavyzdžiais bei tobulinti savo įgūdžius organizacijos, projektų bei žmogiškųjų išteklių valdymo srityse. Mokymai buvo skirti auditorijai iki 15 dalyvių, siekiant mokymu metu remtis konkrečiais dalyvių įgyvendintų projektų pavyzdžiais.

DETALESNIS ĮVYKUSIŲ MOKYMŲ APRAŠYMAS

AR TAI MAN?

Šie mokymai buvo skirti nevyriausybinių organizacijų bei projektų vadovams, siekiant įgalinti juos efektyviau valdyti įvairius projektus bei programas tiek mikro, tiek makro lygmenimis. Šie mokymai padėjo geriau valdyti tiek ilgalaikius, tiek trumpalaikius įvairaus sudėtingumo projektus. Mokymai ypatingai naudingi mažoms bei vidutinio dydžio NVO, turinčioms tiek pilnu etatu dirbančių darbuotojų, tiek savanorių. Taip pat naudinga ir NVO, kurios įgyvendina daugybę įvairių projektų, nori veikt efektyviau ir augti, tačiau vis dar svarsto apie geriausią protingo augimo strategiją.  

KO IŠMOKOME?

Mokymų programos pabaigoje, dalyviai sugeba suprasti ir pritaikyti šiuos projektų valdymo įgūdžius:

  • Iškelti aiškius projekto ar programos tikslus, identifikuoti spragas, sekti progresą;
  • Efektyviai planuoti laiką ir žmogiškuosius išteklius;
  • Suburti darbuotojų-savanorių komandas, siekiant išnaudoti individualius privalumus;
  • Efektyviai naudoti asmenines lyderystės bei koordinavimo savybes, siekiant motyvuoti komandą, spręsti iškylančius konfliktus;
  • Tinkamai paskirstyti biudžetą, siekiant išplėsti ar toliau vystyti projektus;
  • Augti atsakingai: plėtojant naujus projektus bei programas suvaldyti rizikas.

Mokymai buvo paremti konkrečių atvejų analize, siekiant suvokti skirtingas projektų vykdymo strategijas ir jų veikimo principus realiose situacijose. Būtent todėl mokymų dalyviai buvo skatinami pasiruošti, pristatyti ir toliau plėtoti savo idėjas, atsižvelgiant į jau įgyvendintų projektų pavyzdžius, sėkmių ir nesėkmių analizę.

Norintys dalyvauti paraiškas teikė čia. Mokymų dalyvio mokestis buvo EUR250. Šis mokestis padengia programos, mokymosi medžiagos ir maitinimo paslaugas visų mokymų metu. Turėjome ribotą skaičių stipendijų šiems mokymams, todėl visi norintieji gauti stipendijas buvo kviečiami pateikti paraiškas.  Prieš atvykstant į mokymus, prašėme susipažinti su rekomenduojamais skaitiniais.

Return to Home Page